เมนูศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า

นายกสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า

ดาวน์โหลดเอกสารสมาคมศิษย์เก่า

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ปี ๒๕๖๓

เบญจองค์กร,นักเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐

เบญจองค์กร,นักเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐

เบญจองค์กร,นักเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐

เบญจองค์กร,นักเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐

เบญจองค์กร,นักเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๐

คุณจรัญ ขุนอินทร์

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคกลาง
ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน
ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคตะวันออก
มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now