เมนูศิษย์เก่า

แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
arrow&v
เลือกไฟล์
Upload supported file (Max 15MB)

ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบทุกช่อง

2. กดเลือกไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนของท่าน

3. กดส่งข้อมูล

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th

  • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน