ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาประเพณี เบญจมฯ&กัลยาณี ครั้งที่ 1

31 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศและ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กัลยาณี ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาประเพณี เบญจมฯ&กัลยาณี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ รร.กัลยาณีศรีธรรมราช


3 views0 comments

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th

  • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน