ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาประเพณี เบญจมฯ&กัลยาณี ครั้งที่ 1

31 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศและ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กัลยาณี ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาประเพณี เบญจมฯ&กัลยาณี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ รร.กัลยาณีศรีธรรมราช


9 views0 comments