มอบเงินสนับสนุน"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ"

Updated: Apr 20

วันที่ 1เมษายน64

เวลา 07.45 น.

นายจรัญ ขุนอินทร์

นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ

มอบเงินสนับสนุน"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ"

จำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน

20 views0 comments