มอบเงินสนับสนุน"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ"

วันที่ 1เมษายน64

เวลา 07.45 น.

นายจรัญ ขุนอินทร์

นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ

มอบเงินสนับสนุน"โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ"

จำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน
2 views0 comments

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th

  • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน