เมนูศิษย์เก่า

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
อัพโหลดรูปถ่ายของท่านสำหรับใช้บนบัตรสมาชิก
Upload supported file (Max 10MB)

กรุณาครอปรูปของท่านให้อยู่ในสัดส่วน 1x1*

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท

ชื่อบัญชี สมาคม ศิษย์เก่า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เลขบัญชี 750-245366-2

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน

  • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now